Aplinkosaugos politika

Bureau_Veritas_Certification_ISO14001

Linea libera aplinkos apsaugos vadyba

Nuolatinis dėmesys mus supančiai aplinkai yra viena pamatinių organizacijos vertybių.

Mes reguliariai stebime savo teikiamų paslaugų kokybę, aptarnavimo procesus bei jų poveikį aplinkai.

Prisiimdami atsakomybę už  vykdomus veiksmus, mes įsipareigojame:

  1. Saugoti aplinką bei mažinti neigiamą poveikį jai, įskaitant taršos prevenciją ir kitus konkrečius su organizacijos kontekstu susijusius įsipareigojimus;
  2. Integruoti  standartą „LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ į kokybės vadybos sistemą, nuolat gerinti integruotą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, siekiant padidinti aplinkos apsaugos veiksmingumą;
  3. Laikytis   organizacijai  taikomų  su  aplinkos  apsaugos  aspektais  susijusių teisinių  ir  kitų reikalavimų;
  4. Kiekvienais metais nustatyti aplinkos apsaugos tikslus ir uždavinius, juos peržiūrėti ir įvertinti vadybos vertinamosios analizės metu;
  5. Mokyti darbuotojus, ugdyti jų atsakingumą už aplinkos apsaugą.