Privatumo politika

Šioje interneto svetainės www.linealibera.lt privatumo politikoje rasite informaciją apie svetainėje naudojamus slapukus ir Jūsų asmens duomenų, kuriuos pateikiate per svetainę, naudojimą.

1. Slapukų naudojimas

Šioje UAB „Linea libera“ svetainėje naudojami slapukai. Būtinųjų slapukų įdiegimui vartotojo sutikimo neprašome. Prašome sutikimo įdiegti statistikos ir rinkodaros slapukus, kad galėtume „Google Analytics“ pagalba analizuoti svetainės lankytojų srautą, stebėti ir vertinti apsilankymų statistiką, neidentifikuodami atskirų vartotojų. Surinktus duomenis perduodame į Google serverį, o „Google Analytics“ atskaitas naudojame svetainės ir Jūsų naršymo patirties gerinimui. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidote įdiegti Jūsų naršymo įrenginyje. Norėdami atsisakyti įdiegtų slapukų turite pakeisti savo naršyklės nustatymus, ištrinti nepageidaujamų slapukų bylas.

2. Kokią informaciją mes renkame?

UAB „Linea libera“ renka Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate užpildę ir pateikę bet kurią svetainėje esančią susisiekimo formą.

Pažymėję susisiekimo formoje savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jūs suteikiate mums teisę naudoti pateiktus asmens duomenis.

3. Jūsų asmeninių duomenų naudojimas (tvarkymas)

Asmens tapatybės bei kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) naudojami (tvarkomi), siekiant Bendrovės teisėto intereso ir gali būti naudojami šiems tikslams:

  • susisiekti su Jumis dėl užklausos patikslinimo;
  • atsakyti į Jūsų užklausą;
  • administruoti interneto svetainę;
  • gerinti Jūsų naršymo patirtį, pritaikant šią interneto svetainę Jūsų poreikiams;
  • suteikti statistinę informaciją trečiosioms šalims apie mūsų svetainės naudotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam atskiram naudotojui identifikuoti;
  • siūlyti Jums prekes ir paslaugas, teikti informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas, teirautis nuomonės dėl siūlomų paslaugų ar produktų – tiesioginė rinkodara – bei tobulinti teikiamas paslaugas pagal gautus atsiliepimus. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui arba Jums esant Bendrovės klientu ir neišreiškus prieštaravimo dėl Jūsų duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais panašių paslaugų/prekių rinkodarai (tokiu atveju teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas informuoti savo klientus apie siūlomas paslaugas/prekes).

Be aiškaus Jūsų sutikimo mes neteiksime Jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

4. Asmens duomenų saugojimas

Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas, atsižvelgiant į Bendrovės teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pvz. reglamentuojančius archyvavimo, apskaitos reikalavimus, ieškinio senaties terminus ir kt.).

5. Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų saugumas – mūsų prioritetas. Todėl tvarkydami asmens duomenis, naudojame saugias organizacines ir technines priemones, kurios apsaugo Jūsų duomenis nuo neteisėto sunaikinimo ar atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie jų, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

6. Asmens duomenų subjektų teisės ir kaip jomis naudotis

Visi duomenų subjektai turi teisę:

  • žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis, pateikus asmens tapatybės dokumentą arba elektroninio ryšio priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jo asmens duomenys, kopiją;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
  • pateikti duomenų apsaugos institucijoms skundą dėl tvarkomų asmens duomenų.

7. Kaip naudotis teisėmis:

Visi prašymai susipažinti su savo duomenimis, juos ištrinti arba ištaisyti duomenis arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu arba pasinaudoti savo duomenų perkeliamumo teisėmis turi būti pateikti raštu, pasirašyti ir su nurodyta data bei siunčiami UAB „Linea libera“ administracijai adresu: Akademijos g. 2, Vilnius, Lietuva arba el. paštu: info@linealibera.lt.

Pateikdami prašymą, prašome nurodyti savo sutikimo ID ir sutikimo datą.

Atsakymą duomenų subjektui UAB „Linea libera“, įsipareigoja pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

Pastaba. UAB „Linea libera“ nėra įpareigota visais atvejais suteikti galimybę peržiūrėti asmens duomenis, jei dėl to būtų pažeisti kitų asmenų privatūs interesai, arba kai reikalingi resursai ir išlaidos yra neproporcingos prašymo tikslui.

8. Politikos pakeitimai

Mes galime atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Rekomenduojame peržiūrėti atnaujintą politiką, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.

9. Trečiųjų šalių interneto svetainės

Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.