Vizija ir misija

VIZIJA IR MISIJA

Žinios yra didžiausias šių laikų turtas. Žinios leidžia mums efektyviai naudotis pažangiomis technologijomis ir kurti gerovės visuomenę.

Tvarus ir atsakingas organizacijos vystymasis – tai mūsų siekis – tobulėti ir kurti vertę darbuotojui, klientui ir tiekėjui – tai yra pamatinis Linea libera filosofijos elementas.

Visi nori būti pirmi, o mes siekiame būti strateginiai Jūsų partneriai, kuriais pasitikite, su kuriais sprendžiate savo kasdienius uždavinius ir žengiate link naujų atradimų.

Mūsų misija yra prisidėti prie gerovės visuomenės kūrimo, diegiant Lietuvoje naujus prietaisus, pažangią įrangą bei technologijas.

Darbas laboratorijoje | Vizija ir misija
Mėgintuvėliai su pavyzdžiais
Tyimai - gydomos žmogaus gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžio ląstelės

STRATEGIJA

Mūsų kelias – glaudus bendradarbiavimas su jumis, mūsų klientais, užtikrinant aukštą darbo kultūrą, paslaugų kokybę ir maksimalų Jūsų poreikių tenkinimą, bei tvarią partnerystę su strateginiais tiekėjais.

Kaip mes dirbame

Mus vienija bendras požiūris į gyvenimą ir į darbą, žingeidumas ir atkaklumas, noras pasiekti daugiau. Savo sėkmę vertiname kaip iššūkių įveikimą kartu. Šie iššūkiai yra – suteikti klientams vertingas paslaugas, sukurti tvarius partnerystės ryšius ir prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo.

Mes ieškome atsakymų mokydamiesi, klysdami, tačiau tobulėdami – visai kaip ir Jūs.

Mus renkasi, nes suprantame Jūsų nuogąstavimus:

  • ar gausiu rezultatus greitai?
  • ar bus gerai suderinta esama įranga su nauja?
  • ar nebūsiu eksperimentiniu triušiu?
  • ar bus geriau?

Klauskite mūsų: kuo daugiau žinosite apie prietaiso galimybes, tuo lengviau pasieksite patikimus rezultatus.

Mums rūpi Jūsų sėkmė.