Kokybės politika

Bureau_Veritas_Certification_ISO9001

Linea libera kokybės vadyba

Esame įdiegę kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2015/ LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus nuo 2010 m. Pagal šią sistemą įpareigojame nuolat gerinti įmonės veiklą – diegti pažangias technologijas, tobulinti kokybės vadybos sistemą bei laikytis standartų ir norminių dokumentų reikalavimų, kelti darbuotojų kvalifikaciją bei profesionalumą.

Kokybės vadybos sistema padeda nuosekliai siekti organizacijos strateginių tikslų, o kokybės valdymas padeda gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti taikomus veiklos metodus, gerinti vykdomos veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą.

Tvarus ir atsakingas organizacijos vystymasis, tobulėjant ir kuriant vertę darbuotojui, klientui ir tiekėjui yra pagrindinis ir istorinis Linea libera filosofijos elementas, taigi ir mūsų vadybos sistemos pagrindas. Organizacija, visų pirma esame mes – žmonės.

Pagrindinis Linea libera vadybos sistemos dėmesys skiriamas veiklos ir paslaugų kokybės vadybai. Mūsų tikslas yra užtikrinti aukštą darbo kultūrą, paslaugų kokybę ir maksimalų klientų poreikių tenkinimą, bei tvarią partnerystę su strateginiais tiekėjais.

Pavyzdinį Linea libera kokybės vadybos sistemos pobūdį ir atitiktį standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimams reguliariai patvirtina kasmetiniai sertifikavimo įstaigos „Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch“ atliekami auditai.