Sunkiųjų metalų aptikimas ir kiekybinis matavimas maisto produktuose

2023-08-10

Sužinokite daugiau apie PerkinElmer spektrometrijos sistemų naudojimą atliekant maisto analizę.

Jūsų patogumui, pristatome pagrindines taikymo atvejų pastabas:

Toksiškų ir kitų mikroelementų nustatymas maisto produktuose, skirtuose kūdikiams

Tyrimas atliekamas naudojant NexION® ICP-MS sistemą. Sužinokite apie:

  • Spektrinių trukdžių sumažinimą naudojant skirtingus dujų režimus.
  • Pagerintą elementų aptikimą ir jautrumą.

NexION® 2000 ICP-MS Reakcijos režimą.

Vaisių sulčių maistinių mikroelementų analizė  naudojant ICP-OES

Analizės metu naudojamas Avio® 220 Max hibridinis vienalaikis ICP-OES, Jums leis:

  • Nustatyti tikslią kiekybinę sulčių mikroelementų sudėtį.
  • Pagerinti gamybos procesą jį optimizuojant.

Padidinti maistinių medžiagų išgryninimą gamybos metu.

Sunkiųjų metalų nustatymas kasavos miltuose

PerkinElmer NexION® ICP-MS sistemos naudojimas kasavos miltų tyrimuose:

  • Kiekybinis sunkiųjų metalų aptikimas kasavos miltuose.
  • Patentuotų technologijų naudojimas siekiant sumažinti poliatominius trukdžius.

Supažindinimas su NexION universalios celės  trukdžių šalinimo technologijos privalumais.

Obuolių sultyse esančių arseno rūšių analizė

Publikacija demonstruoja atvirkštinės fazės jonų mainų metodą, skirtą visiškam atskyrimui ir tiksliam arseno formų nustatymui. Tyrime naudojama NexSAR™ HPLC-ICP-MS Sistema.

  • HPLC-ICP-MS metodas, sukurtas siekiant greito ir pakartotino atskyrimo.
  • Keturių arseno formų charakterizavimas komercinėse obuolių sulčių produktuose

Užtikrintas obuolių sulčių saugumas patikimų analizės rezultatų dėka.

Toksiškųjų metalų nustatymas aliejuje

Šio darbo tikslas – vystyti tiesioginės analizės metodą skirtą nustatyti toksiškus metalus valgomajame aliejuje.

  • Nustatomi mėginiuose esantys žinomi toksiški metalai, įskaitant As, Pb, Cd ir Se.
  •  mažo kiekio mėginiai, didelis jautrumas ir  trumpas analizės laikas.

Dirbama naudojant PinAAcle™ 900T atominės absorbcijos spektrofotometrą.